Regulamin

Witamy Państwa w naszym domku letniskowym. Poniżej przedstawiamy regulamin, do którego zobowiązani są wszyscy Goście odwiedzający nasz domek:

 1. Wpłata zadatku jest potwierdzeniem rezerwacji, a jednocześnie zawarciem umowy najmu i zatwierdzeniem regulaminu. Pozostałą kwotę należy wpłacić w pierwszym dniu pobytu. W przypadku odwołania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00, a kończy się o godz. 12:00 następnego dnia. Wcześniejszy przyjazd lub późniejszy wyjazd są możliwe po uzgodnieniu z właścicielami.
 3. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 - 6.00. Ponieważ domek znajduje się w wąwozie, dźwięki płynnie roznoszą się po całej miejscowości. Prosimy o uszanowanie i przestrzeganie ciszy nocnej.
 4. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości. Goście są zobowiązani do zamykania bramy wjazdowej oraz dbanie o mienie powierzone na czas wynajmu.
 5. Ze względów bezpieczeństwa dzieci powinny znajdować się pod opieką dorosłych.
 6. Mile widziani są Goście ze zwierzętami, ale zabrania się pozostawiania zwierząt w zamkniętych pokojach podczas nieobecności Gości. Właściciele zwierząt są odpowiedzialni za wszelkie szkody i nieczystości pozostawiane po pupilach.
 7. Ze względu na ekologiczną oczyszczalnię ścieków, nie wyrzucamy do toalety: podpasek, wkładek higienicznych, tamponów, chusteczek do higieny intymnej, niemowlęcych i innych środków higienicznych; pampersów, opakowań plastikowych, prezerwatyw, bielizny. Wymienione przedmioty należy wyrzucać do kosza. Niestosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować awarią pompy, której naprawa wyniesie koszt ok. 500 zł.
 8. Posiadamy ekologiczny kompost dlatego prosimy o segregację śmieci na organiczne i nieorganiczne.
 9. Nocowanie osób odwiedzających Gości jest zabronione, chyba, że kwestia ta będzie uzgodniona z właścicielami.
 10. Ze względów bezpieczeństwa palenie wyrobów tytoniowych w domku jest zabronione.
 11. Rozpalenie ogniska jest możliwe za zgodą właścicieli. Ze względu na las w pobliżu posesji prosimy NIE POZOSTAWIAĆ ogniska w palenisku bez opieki i bez fizycznej obecności przy palenisku. Po zakończeniu użytkowania paleniska żar należy wygasić wodą. W przypadku pozostawienia ogniska bez opieki zastrzegamy sobie prawo do ugaszenia paleniska.
 12. Gość ma obowiązek zawiadomić właścicieli o zaistnieniu szkody w domku i na posesji.
 13. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób lub działaniem osób, za które odpowiada.
 14. Osobom zachowującym się agresywnie, pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, łamiącym regulamin, rażąco ignorującym kwestie bezpieczeństwa - właściciele mają prawo wymówić najem w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 15. Właściciele służą informacjami oraz radą we wszystkich kwestiach dotyczących regulaminu, prosimy szanownych Gości o jego przestrzeganie. Życzymy miłego wypoczynku!